Jovana Cvijića 41, Novi Sad, Srbija Ponedeljak - Petak 08:00-19:00 021/644-74-70, 064/382-62-54

Ultrazvuk

Primena ultrazvuka u modernoj medicini je veoma široka, pre svega zahvaljujući njegovoj neškodljivosti, brzini i jednostavnosti pregleda.
Aparatura ne zahteva posebno izolovan prostor, niti zaštitne mere za operatera ili pacijenta.
Tehnološkim napretkom, a time i napretkom ultrazvučne aparature omogućeno je da se ovom metodom otkriju sasvim male promene. Moderne ultrazvučne sonde su promenjivih frekvencija i omogućuju prikaz kako površnih, tako i dubokih strukutra i organa.
Osim otkrivanja promena, današnja aparatura omogućava i njihova precizna merenja i lokalizaciju. Color Doppler metoda se upotrebljava za procenu protoka krvi kroz krvne sudove, kao i prokrvljenosti organa. Kombinovana sa 2D i 3D ultrazvučnom tehnikom u proceni stanja zidova krvnih sudova, nezamenljiva je u modernoj dijagnostici vaskularnih obolenja i u ranom otkrivanju patoloških stanja.