Jovana Cvijića 41, Novi Sad, Srbija Ponedeljak - Petak 08:00-19:00 021/644-74-70, 064/382-62-54
 

O Nama

 
           

Radiološka ordinacija Zdravlje je osnovana 1993.godine sa sedištem u Bačkom Petrovcu od osnivača dr Jaroslave Vindiš i dr Štefana Vindiša, oboje radiologa po specijalizaciji.

Širenjem obima posla i potrebom za većim prostorom, radiološka ordinacija Zdravlje se 2000. godine udružuje sa hirurgijom, kardiologijom i ginekologijom  i prerasta u Specijalnu hiruršku bolnicu Zdravlje sa sedištem u Bačkom Petrovcu, u novom prostoru u Jarmočnoj ulici bb.

Uvođenjem novih metoda, SHB prerasta u polikliniku 2011. godine.

Istovremeno, 2000.godine, dr Štefan Vindiš osniva manju ordinaciju za rendgen i ultrazvuk u Petrovaradinu, koja od 2003. godine nosi naziv Zdravlje plus.

Željom za proširenjem delatnosti, od 1. aprila 2008. Zdravlje plus se premešta u Novi Sad, u ulicu Jovana Cvijića br. 41 i nabavlja nove aparate, kako rendgene, tako i aparat za magnetnu rezonancu Philips Gyroscan.

Tokom 2011. godine, nabavljen je novi ultrazvučni aparat sa sondama promenljivih frekvencija i kolor Doppler modom snimanja koji omogućava vizualizaciju i najmanjih promena.

Napretkom tehnike i potrebom za modernizacijom, 2014. godine je kupljen aparat za magnetnu rezonancu iz Philips-ove generacije Intera naprednije kompjuterske tehnologije, koji ima mogućnost DICOM obrade i medicinske analize dobijenih slika.

Ultrazvučni aparat je modernizovan 2016. godine.

Projekat digitalizacije/ kompjuterizacije rendgena započet je u rano proleće 2020. godine, ali je, zbog opšteg globalnog stanja, u potpunosti realizovan tek u martu 2021. Sada koristimo digitalnu rendgen sliku u DICOM formatu.

Ideja je bila zaokružiti sve radiološke dijagnostičke metode. Sada je moguće uraditi sva rendgenska snimanja, kompletnu ultrazvučnu dijagnostiku, color Doppler dijagnostiku kao i  preglede magnetnom rezonancom tkiva i organa. Mamografija i CT (kompjuterizovana tomografija), kao i ostale usluge su na raspolaganju u Poliklinici Zdravlje BP u Bačkom Petrovcu.

Od januara 2009. godine, na obe lokacije je moguće uraditi i EMG (EMNG) preglede sa konsultacijom neurologa-neuropsihijatra.

Nastojimo da nemamo liste čekanja – do dan ili dva za pojedina snimanja, neka se obavljaju dan za dan od momenta zakazivanja. Termine dogovaramo sa korisnicima naših usluga, prvenstveno zbog što bržeg izdavanja nalaza.

Nalaze  magnetne rezonance, nastojimo izdati u što kraćem vremeskom roku-kod pojedinih snimanja tokom dana kada je urađen pregled, najčešće dan nakon pregleda. Kod zahtevnih ili specifičnih MR pregleda, nalaz izdajemo dva do tri dana nakon snimanja.

Korisnike naših usluga prilikom zakazivanja termina informišemo o terminu izdavanja nalaza, i uz dogovor i saglasnost se termin i zakaže.

Bolja organizacija je postignuta radnim vremenom koje je prilagođeno svakom pacijentu. Radno vreme je svakog radnog dana od 8 do 19 sati kada se pregledi mogu telefonski zakazati, a po zakazanom terminu, pregled i uraditi.
Posebnu pažnju izdvajamo na usaglašavanje cena naših usluga, kako bi one bile što prihvatljivije i pristupačnije za naše korisnike usluga.