Jovana Cvijića 41, Novi Sad, Srbija Ponedeljak - Petak 08:00-19:00 021/644-74-70, 064/382-62-54

EMG

EMG: elektromiografija-ispitivanje stanja mišića glave, ruku i nogu

ENG: elektroneurograija- ispitivanje stanja perifernih živaca, posredno kičmene moždine i mozga.

Prilikom pregleda se uvek obavlja elektromiograski i elektroneurografski pregled, odnosno, uradi se elektromioneurografska pretraga-EMNG.

Kod pregleda ekstremiteta – ruku i nogu, uvek se pregledaju oba ekstremiteta.

EMNG je metoda merenja, kojoj uvek prethodi kompletan neurološki pregled sa punom neurološkom obradom, kao sastavni deo pregleda.

Pregled se izvodi kutanim (kožnim-površnim) koaksionim elektrodama koje ne probijaju kožu. Upotrebom ovakvih elektroda se isključuje mogućnost infekcije, te eliminiše bol tokom pregleda.

U izuzetnim slučajevima primenjuju se koaksijalne iglene elektrode (igle), sterilisane na poseban način suvom sterilizacijom. Indikacije za rad sa iglama su izuzetno retke.

Preglede vrši Prim. dr Milovan Balaban, neuropsihijatar, sa subspecijalizacijom iz oblasti