Jovana Cvijića 41, Novi Sad, Srbija Ponedeljak - Petak 08:00-19:00 021/644-74-70, 064/382-62-54

Najčešća pitanja i informacije o pregledima

Šta je radiološki nalaz?

Radiološki nalaz je precizan anatomsko-morfološko-patološki opis snimljenih struktura, sa detaljnim opisom patoloških promena (ako postoje), na osnovu kojih se daje dijagnoza.Dijagnoza može biti data u opisnom zaključku nalaza.

Šta radiolog radi?

Radiolog se ne bavi lečenjem, on je „dijagnostičar“, te on zapravo utvrđuje odnosno dokazuje postojanje patološkog procesa. Lečenje provodi lekar „kliničar“ (ortoped, hirurg, neurolog i dr) na osnovu svog kliničkog pregleda, drugih specijalističkih nalaza i nalaza radiologa.

Koja je svrha radiološkog pregleda?

Radiologija je egzaktna grana medicine koja svojim metodama „vidi“ unutar tela i organa i koja može razlikovati anatomsko od patološkog tkiva, kao i različitost u građi tkiva i organa.

Kako dobijam MR snimke?

MR snimci su dati na kompakt disku u DICOM formatu u zasebnom folderu. DICOM format je svetski standard za za dobijanje-transfer-manipulaciju radiološke slike. Uz snimke, u prilogu može biti dat sistem za učitavanje i manipulaciju slikom u DICOM formatu, dat od proizvođača aparata, a koji se samostalno aktivira ubacivanjem kompakt diska u CD-DVD čitač u korisnikovom računaru (autorun).

Šta je radiološki pregled i šta pacijent dobija?

Radiološki pregled podrazumeva izvođenje neke od radioloških pretraga, a po zahtevu lekara specijaliste (ortoped, hirurg, neurolog i dr.) kojima je potrebno mišljenje radiologa kako bi dokazali kliničku sliku i planirali lečenje. Pacijent u radiološku ustanovu ne dolazi po snimke, već po mišljenje-nalaz radiologa. Radiolog je lekar specijalista koji je specijalizacijom obučen da ispravno i kvalitetno procenjuje dobijene radiološke snimke i na osnovu njih daje nalaz. Snimci služe kao osnov za ispisivanje radiološkog nalaza i dokaz su stanja u momentu snimanja i kao takvi se izdaju pacijentu, zajedno sa nalazom.

Ne mogu "da otvorim" kompakt disk.

Svaki računar može prepoznati DICOM folder, ali ga može učitati samo ako za to ima odgovarajući sistem za učitavanje i manipluciju slike u DICOM formatu. Korisnikov računar mora biti optimizovan za nesmetano učitavanje sadržaja sa kompakt diska. Ako se sistem za učitavanje i manipulaciju slikom samostalno ne aktivira (autorun), potrebno je manuelno aktivirati dat sistem za otvaranje diska, sa datog kompakt diska. Za aktivaciju sistema, potrebno je minimalno poznavanje rada na računaru. Manipulacija slikom u sistemu zahteva medicinsko poznavanje rada na računaru. Ako korisnikov računar nije optimizovan ili nije kompatibilan sa datim sistemom, na linku je nekoliko besplatih sistema za otvaranje slika u DICOM formatu. Slike iz foldera DICOM sa kompakt diska je potrebno učitati u sistem i dalje vršiti manipulaciju slikom. Slike iz DICOM formata mogu biti konvertovane u JPEG format. Tada će biti moguće posmatrati ih kao fotografije, bez mogućnosti medicinske manipulacije. Za konverziju iz DICOM u JPEG format je potrebno poznavanje rada na računaru. "Zdravlje plus" nije odgovorno za nekompatibilnost korisnovog računara sa datim sistemom na kompakt disku, kao ni za stepen korisnikovog poznavanja rada na računaru.