ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG-EMG)

 

 

- detaljan neurološki pregled

- elektromioneurografija kod raznih oštećenja živaca i mišića

- elektromioneurografija kod raznih živčano-mišićnih (neuromuskularnih) oboljenja